go the main content Pratomigranti  Dokumente  Kodi fiskal
Pratomigranti
 prapa
Dokumente

Kodi fiskal

Libresa e re shëndetsore, evropiane, zëvendëson kodin e vjetër fiskal, e vlefshme në territorin kombëtar, me anë të së cilës mund të përfitoj shërbime shëndetsore edhe në vendet e Bashkimit Evropian (duke zëvendësuar atë modelin në letër E111).

Kodi fiskal duhet për

- t’u rregjistruar në shërbimin shëndetsor kombëtar;
- për t’u rregjistruar në një punë të varur;
- për të filluar një punë të pavarur;
- për të përmbushur çdo lloj kontrate;
- për të hapur një llogari të rrjedhëshme bankare.

Dokumentet e nevojshme për të kërkuar kodin fiskal

- lejeqëndrim të vlefshëm;
- fotokopje e pasaportës.

Nëse nuk keni lejqëndrim:
- vërtetim identifikimi konsullor ( lëshuar nga konsullata përkatëse);
- fotokopje e pasaportës.

Dokumente zëvendësuese për të paraqitur:
- fotokopje e kuponit te lejeqëndrimit;
- kontrata e punës;
- fotokopje e pasaportës.

Kush kontaktoni

 Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale

Sede
Via Rimini, 17 (Traversa di via Galcianese, fra S. Giusto e la rotonda di Capezzana) - 59100 Prato (PO)

Telefono
0574 49941

Fax
0574 499420

Orario
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 - 12.45; martedì e giovedì anche 14.20 - 16.45.

E' possibile fissare un appuntamento personalizzato per ottenere assistenza o informazioni su avvisi bonari, cartelle di pagamento, comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento parziali, rimborsi.

Dettaglio orario singoli uffici

Sito web http://www.agenziaentrate.it/

E-mail dp.prato@agenziaentrate.it


Azhurnimi i fundit: 18.11.2009
 prapa  fillim